ZBM ZDROWIE
Usuwanie tłuszczaków
Badanie histopatologiczne (nazywane potocznie „hist-patem”) to badanie diagnostyczne, które polega na mikroskopowej ocenie przez lekarza specjalizującego się w patomorfologii fragmentu tkanki pobranej od chorego. Dzięki temu możliwe jest wykrycie charakteru zmian chorobowych, które wpływają na komórkową budowę tkanek i narządów.

Pobranie wycinka tkanki do badania histopatologicznego nazywane jest biopsją. Zabieg ma charakter inwazyjny i jest wykonywany jako oddzielna procedura medyczna, np. biopsja tarczycy czy prostaty. Materiał biopsyjny do badań histopatologicznych może zostać uzyskany w przebiegu innego rodzaju badania, jak np. pobranie fragmentu jelita podczas kolonoskopii, fragmentu śluzówki żołądka podczas gastroskopii lub też uzyskanie próbki do badania podczas histeroskopii w problemach ginekologicznych.

Materiał przeznaczony do badań histopatologicznych, przed obserwacją mikroskopową, poddany jest specjalistycznej obróbce. W zależności od rodzaju materiału (wycinek tkanki, zawiesina komórkowa).

Nasi partnerzy

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12
 • #13
 • #14
Go to top