ZBM ZDROWIE

Opieka Koordynowana w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

30/04/2024, 10:48
W ramach Opieki Koordynowanej w naszej Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmujemy Pacjentów diagnostyką i leczeniem najczęstszych chorób przewlekłych, z zakresu:

- kardiologii
- diabetologii
- chorób płuc (pulmonologii)
- endokrynologii
Lekarz medycyny rodzinnej POZ przeprowadza kompleksową poradę i ustala indywidualny plan leczenia. Koordynowany proces leczenia obejmuje badania, wstępne diagnozy, konsultacje specjalistyczne. Nad całością procesu leczenia czuwa Koordynator, który jest jednocześnie przewodnikiem Pacjenta.

Opieka Koordynowana jest dla Pacjenta bardzo korzystnym rozwiązaniem i zapewnia: wyższą jakość opieki; wygodę (więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu); oszczędność czasu (wizyty, badania i konsultacje umawia dla Pacjenta koordynator); bezpieczeństwo (koordynator czuwa nad sprawną realizacją planu leczenia); dostępność (szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów); wiedzę (porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki).

W sytuacjach uzasadnionych, lekarz rodzinny może zlecić Pacjentowi badania, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla lekarze specjalisty, np:
- pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
- EKG wysiłkowe
- Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
- USG Doppler naczyń kończyn dolnych
- ECHO serca.
Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Pacjent objęty jest Indywidualnym Planem Opieki Medycznej. IPOM uwzględnia wykonywanie badań, konsultacje między lekarzem POZ a lekarzami specjalistami, porady lekarzy specjalistów (diabetologa, endokrynologa, kardiologa, pulmonologa) i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy). Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Koordynator, do którego zyskuje dostęp Pacjent, dba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent; utrzymanie odpowiednich standardów opieki; szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia; planowanie i monitorowanie przebiegu diagnostyki oraz terapii; współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej. 

Nasi partnerzy

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12
 • #13
 • #14
Przychodnia
ul. Powstańców Warszawskich 64, 41-902 Bytom
Godziny przyjęć: Pon. – Pt. 7:00-18:00
Przychodnia
ul. Tarnogórska 6, 41-902 Bytom
Godziny przyjęć: Pon. – Pt. 8:00-18:00
ZBM Zdrowie Sp. z o.o.
KRS: 939266 Nip: 625-209-16-72
Regon: 276624287
ZOZ 24-00316
Nr umowy z NFZ: 125/210792
Go to top